AdobeStock_399140564.jpeg

Zabezpieczenia imprez

HEDAR Medica jest doświadczonym i stabilnym partnerem oferującym swe usługi ratownicze organizatorom imprez (również tych podlegających pod ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych).
Zespoły medyczne posługują się nowoczesnymi środkami łączności bezprzewodowej, a także posiadają jednolite umundurowanie.


Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  • punkty pomocy medycznej (obsługiwane przez ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny służący do ratowania życia, jak defibrylator i tlen, oraz środki opatrunkowe i podstawowe leki)

  • zespoły wyjazdowe w standardzie P (2 ratowników medycznych)

  • patrole piesze wyposażone w plecaki R1 (ratownicy medyczni/KPP)

  • pomoc koordynatora zabezpieczenia medycznego

Zgodnie z ustawą O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu

  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Wycena obstawy medycznej kalkulowana jest zawsze indywidualnie z uwzględnieniem następujących elementów:

  • miejsce i charakter imprezy

  • czas trwania

  • liczba uczestników

  • wymagana ilość i rodzaj zespołów Ratownictwa Medycznego

Zapytania ofertowe proszę kierować na adres: biuro@hedar.pl lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.